Ceny ubytování

celoročněrodělení věkunoclehjídlocelodenní
na všech kapacitáchdo 2 let0,000,000,00
na všech kapacitách2 - 3 roky80,0080,00160,00
hlavní budovaod 4 do 5 let250,00240,00490,00
od 6 do 11 let250,00330,00580,00
od 12 do 26 let - studující250,00390,00640,00
dospělý300,00390,00690,00
Hessova chata a pokoje s koupelnouod 4 do 5 let270,00240,00510,00
od 6 do 11 let270,00330,00600,00
od 12 do 26 let - studující270,00390,00660,00
dospělý410,00390,00800,00
chatyod 4 do 5 let200,00240,00440,00
od 6 do 11 let200,00330,00530,00
od 12 do 26 let - studující200,00390,00590,00
dospělí200,00390,00590,00

Ceny ubytování na 1 noc se jednotně zvyšují o +150,- Kč/ žáci +studenti +80,- kč
Cena ubytování na 2 noci se jednotně zvyšují o +50,- Kč na noc
Cena za ubytování ve vlastním stanu pro děti a mládež 60,- Kč/osoba/den,
dospělý 90,- Kč/osoba/den včetně DPH 12%.

K ubytování bude připočítán místní poplatek z pobytu obci Běleč nad Orlicí dle aktuální obecní vyhlášky (činí 15,- czk/osoba/noc)

Ceny stravování

od 2 do 3 letod 4 do 5 letod 6 do 11 letod 12 let
snídaně (+svačina)-70,0095,00115,00
oběd (+svačina)-90,00120,00145,00
večeře-80,00115,00130,00
Celodenní pitný režim-0,000,000,00
celkem80,00240,00330,00390,00

Cena je kalkulována u dětských porcí 80g. masa
u dospělých a dětí nad 12 let je porce 130g. masa v syrovém stavu.
V ceně je započítaná dopolední a odpolední svačina, pitný režim po celý den.

Pozn:
Chaty – rozumí se ceny pro souchatí, malý tábor a pavilon sedmík
Ceny jsou včetně 12% DPH (ubytování)
Ceny jsou včetně 12% DPH (stravování)

Výše storno poplatku z celkové ceny pobytu.

30 a více dnů0 %
29 až 18 dnů30 %
17 až 10 dnů60 %
9 až 5 dnů80 %
4 dny a méně100 %

Obchodní a Storno podmínky

1. Ceny a služby

Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.).Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen voucher).Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.

2. Zrušení pobytu zákazníkem

Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu kancelar@taborbelec.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu.

U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky.

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

3. Platnost

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a ubytovacího poukazu (voucheru).