Tábořiště – letní sezóna

Přestože je tábor v provozu po celý rok, těžiště naší činnosti je, tak jak se to konečně od každého tábora očekává, v letních měsících. Takový byl i úmysl zakladatelů tábora, když v roce 1929 zahajalovali první letní táborovou sezonu. Tábor za dlouhou dobu prošel mnoha změnami, jestli dobrými, mohou naši hosté na místě hodnotit. Areál Malého tábora nabízí 11 chat, které jsou vytápěny akumulačními kamny. Celková kapacita těchto chat je 56 lůžek. Mezi chatami se nachází universální hřiště, ohniště, přístaviště lodiček, pískoviště pro nejmenší, minipláž a zdroj tekoucí pitné vody. K chatám jako zázemí přísluší dřevěná  herna s krbem, krytou verandou a stolem na ping-pong. Chaty jsou v provozu přibližně od května do poloviny října.

V prostoru Velkého tábora naleznete další chaty, které nazýváme Souchatí. Jedná se o 13 chat s celkovou kapacitou cca 52 lůžek. Zázemí pro Souchatí je tvořeno hřištěm, ohništěm, dětským areálkem s pískovištěm, klubovnou s krbem a stolním tenisem. Chaty i klubovny jsou bezbariérově zpřístupněné. Také letní jídelna, kde se stravují ubytovaní hosté z chat, je vytápěna krbem. Lze ji tudíž využívat i v chladnějších dnech.  Souchatí je v provozu od června  do začátku září, pokud to teplota venkovního prostředí dovolí. (souchatí na rozdíl od malého tábora není vytápěno.)

Největší část letní sezony tábora je tvořena akcemi Českobratrské církve evangelické, která zde pořádá dětské tábory, rodinné rekreace, tábor pro postižené děti, rekreace pro rodiny s postiženými dětmi, pobyt pro seniory a evangelizační kurz. Hledáte-li bližší informace k těmto akcím, můžete navštívit stránky evangnet.cz  nebo e-cirkev.cz.

 • A K T U A L I T Y

  Na letní pobyty se můžete přihlašovat zde

  Prosíme kontaktujte nového správce pro potvrzení, pokud jste si rezervovali  pobyt na rok 2019, nebo 2020 u předchozího správce.
  Děkujeme

   

  Od 1.11. má tábor nového správce. Stal se jím Václav Španihel. E-mailová adresa i telefon se nemění.

 • Volné kapacity tábora

  Volné termíny v roce 2019 naleznete zde

 • Možnost finanční podpory tábora

  V letošním roce přijímáme dary na opravu střechy Souchatí. Dary můžete zaslat na bankovní účet 39531511/0100 (v.s.55305) nebo předat v hotovosti proti potvrzení správci tábora.
  – – –
  VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME.