Historie tábora

Bělečský tábor byl založen v roce 1929 skupinkou nadšenců kolem evangelického faráře v Hradci Králové Adolfa Novotného.Vznikl jako čistě letní tábor s přáním vytvořit prostor pro shromažďování mládeže. Protože idea tábora vycházela z odkazu J.A.Komenského, byl nazván „Letní tábor Komenského“ (LTK). Pro správu tábora byl ustaven spolek LTK. Činnost spolku i tábora přerušila v rove 1940 druhá světová válka.

Po válce spolek LTK svoji činnost obnovil, dál přistavoval chatky z darů a vedle táborů pro mládež začal provozovat i dětský tábor pro děti prvních táborníků. Když komunistická vláda zrušila  všechny spolky, přešel tábor podle stanov spolku do vlastnictví Českobratrské církve evangelické. Dostal nový název „Středisko evangelických kurzů“ (SEK). Jeho náplň se změnila. Nesloužil již výhradně mládeži. Práci s ní se snažila státní správa co nejvíce omezit. V táboře se konaly především evangelizační kurzy a rekreační pobyty pro členy církve a faráře. V létě roku 1959 byl tábor státní správou zabrán a dán na dlouhých 30 let k užívání hradeckému domu dětí a mládeže.

V roce 1990 byl tábor evangelické církvi navrácen. Církev se jej rozhodla znovu provozovat a tudíž i stavebně upravit tak, aby jako celek odpovídal současným požadavkům. Nově vytvořené kuratorium tábora jmenované vedením církve spolu se synodní radou dospělo k názoru, že by bylo dobré zprovoznit tábor nejen v létě, ale i brzy na jaře a dlouho do podzimu.

Zvýšená kapacita tábora a prodloužení jeho provozní doby přimělo vedení tábora nabídnout jeho možnosti i zájemcům mimo církev. K naší velké radosti je využívají velmi rozdílné organizace a skupiny táborníků: školy v přírodě, jazykové školy, dětské tábory, tábory s postiženými, sportovní uskupení, trenéři psích spřežení, rodinné rekreace, pobyty seniorů, vzdělávací kurzy pro farářský dorost, soustředění učitelů evangelických akademii i jiných škol.

Po dvaceti letech provozu není možné vyjmenovat všechny akce. Jsme však velice rádi, že tábor funguje jako otevřené místo pro kohokoli, kdo má rád rybníky, lesy, rovinnatý kraj a snažíme se dalším budováním a službami vytvářet pro hosty příjemné místo.

Kuratorium tábora

 • A K T U A L I T Y

  Na letní pobyty se můžete přihlašovat zde

  Prosíme kontaktujte nového správce pro potvrzení, pokud jste si rezervovali  pobyt na rok 2019, nebo 2020 u předchozího správce.
  Děkujeme

   

  Od 1.11. má tábor nového správce. Stal se jím Václav Španihel. E-mailová adresa i telefon se nemění.

 • Volné kapacity tábora

  Volné termíny v roce 2019 naleznete zde

 • Možnost finanční podpory tábora

  V letošním roce přijímáme dary na opravu střechy Souchatí. Dary můžete zaslat na bankovní účet 39531511/0100 (v.s.55305) nebo předat v hotovosti proti potvrzení správci tábora.
  – – –
  VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME.