• A K T U A L I T Y

  • Volné kapacity tábora

  • Možnost finanční podpory tábora

    V letošním roce v rámci bezbariérových úprav v táboře přijímáme dary na vybudování výtahu v hlavní budově. Dary můžete zaslat na bankovní účet 39531511/0100 (v.s.55305) nebo předat v hotovosti proti potvrzení správci tábora.
    - - -
    VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME.